KVKK | KTO TÜRKİYE Anasayfa | KTO TÜRKİYE
İstanbul
TR  |   EN

imagine your korea

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI VE BÜLTEN ÜYELİĞİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE ONAY BİLDİRİMİ

Değerli Üyemiz ve Misafirimiz,

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na bağlı Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Temsilciliği ("KTO") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu nedenle kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktayız. KTO olarak, kişisel verilerinizin gözetimi ve kontrolü ile mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amaçlarıyla gerekli organizasyonu kurma, teknik ve idari önlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu sıfatıyla tüm sorumluluğu üstlenerek gereğini yerine getirmekteyiz.

Anılan nedenlerle ve veri sorumlusu sıfatıyla KVKK 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, işbu “Kişisel Verilerin Korunması, Yurtdışına Veri Aktarımı Ve Bülten Üyeliği Hakkında Aydınlatma Metni Ve Onay Bildirimi” (“Aydınlatma Metni ve Onay Bildirimi”) vasıtasıyla, işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, verilerinizin yurt dışına aktarımı, aktarılabileceği kişi grupları ve haklarınız gibi konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi, İşlediğimiz Kişisel Verileriniz, Veri Kategorileri, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmekte olup, www.ktoturkey.com alan adlı web sitemizden gönderdiğiniz mesaj ve/veya e-bülten aboneliğiniz vasıtasıyla otomatik olarak elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenme amacı ve hukuki sebebi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Veri KategorisiVeri Türleriİşlenme AmacıHukuki sebep
Kimlik Bilgileri
  • Ad-Soyad
  • Doğum Tarihi
  • Cinsiyet
  • TCKN
  • Pasaport Numarası
KTO olarak markalarımız, ürünlerimiz ve Kore hakkındaki bilgi ve algı düzeyini arttırmaya yönelik aksiyonların belirlenmesi, marka yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında reklam operasyonlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve Kore ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet ve benzeri hususlarda analizlerin gerçekleştirilmesi, üyelerimize ve misafirlerimize özel kampanyalar ve promosyonlar planlanması ve icrası, üyelerimizin ve misafirlerimizin kullanım alışkanlıklarını ve eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, KTO tarafından düzenlenen etkinliklerden sizleri haberdar etmek, KTO’yu takip eden kitleyi yakından tanıyarak kendimizi geliştirmek, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yasal düzenlemelere uygun olarak alınan izinler uyarınca düzenlenen yarışmalara ve çekilişlere katılmanızı sağlamakKVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği siz misafirlerimiz ve üyelerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu organizasyonumuz (KTO’nun) meşru menfaati,
İletişim Bilgileri
  • Cep Telefonu Numarası
  • Elektronik Posta Adresi
KTO olarak markalarımız, ürünlerimiz ve Kore hakkındaki bilgi ve algı düzeyini arttırmaya yönelik aksiyonların belirlenmesi, marka yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında reklam operasyonlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve Kore ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet ve benzeri hususlarda analizlerin gerçekleştirilmesi, üyelerimize ve misafirlerimize özel kampanyalar ve promosyonlar planlanması ve icrası, üyelerimizin ve misafirlerimizin kullanım alışkanlıklarını ve eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, KTO tarafından düzenlenen etkinliklerden sizleri haberdar etmek, KTO’yu takip eden kitleyi yakından tanıyarak kendimizi geliştirmek, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yasal düzenlemelere uygun olarak alınan izinler uyarınca düzenlenen yarışmalara ve çekilişlere katılmanızı sağlamakKVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği siz misafirlerimiz ve üyelerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu organizasyonumuz (KTO’nun) meşru menfaati,

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi, Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, üyeliğiniz süresince ve üyeliğinizin sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklanmak üzere KTO tarafından işlenecektir.

Kişisel verilerinizin, saklama süresi içerisinde, gereken durumlarda iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi durumunda, talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla veya yargı organlarıyla kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabileceğini de bildiririz. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz ise yasal mevzuata ve durum gereklerine uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KTO olarak bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla üçüncü kişi firmalardan dış hizmet temin etmekteyiz. Bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmaların teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman sunucularımıza ve sunucularımızda bulunan programlara, bu nedenle de dolaylı olarak bu programlar altında olan verilere erişebildiğini, ancak bu firmalar tarafından sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde işlem yapıldığını ve verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmadığını bildiririz.

Yasal mevzuat uyarınca yurt dışına veri aktarımı sadece tarafınız açık rızası dahilinde mümkündür ve KTO olarak da sunucularımız yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle işbu Aydınlatma Metni ve Onay Bildirimi’ni okuyup onaylamanız halinde, tarafımıza ilettiğiniz verileriniz yurt dışındaki sunucularımıza aktarılıp işlenerek tarafımıza iletilmekte olup, işbu Aydınlatma Metni ve Onay Bildirimi’ni kabul onayınızla birlikte kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rızanızla muvafakat etmiş kabul edileceğinizi önemle bildiririz.

Belirtilen durumlar dışında, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişi üçüncü kişilere kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

E-Bülten Aboneliği

İşbu formu onayladığınızda e-bültenimize abone olmaktasınız ve aboneliğinizin devamı süresince yukarıda açıklanan amaçlar dahilinde ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde, KTO tarafından ve/veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza faaliyetlerimiz kapsamında sunulan ve sunulacak ürünlere, hizmetlere ve Kore’ye ilişkin olarak elektronik posta, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gönderimini kabul etmiş sayılacağınızı ve KTO’nun tarafınıza elektronik ileti gönderimine açık rızanızla muvafakat etmiş kabul edileceğinizi bildiririz.

KTO’nun internet sitesi üzerinden veya tarafınıza gönderilecek elektronik iletide yer alan link üzerinden, e-bülten aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabileceğinizi ve gönderi listemizden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabileceğinizi hatırlatırız.

KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve Başvuru Yolları

KVKK tahtında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

haklarına sahipsiniz.

KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, aşağıdaki yöntemlerle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı BaşvuruVeko Giz Plaza No:3 Kat:15 Maslak, İstanbul, Türkiye
NoterVeko Giz Plaza No:3 Kat:15 Maslak, İstanbul, Türkiye
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)ktoturkey@gmail.com
Organizasyonumuza daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizdenktoturkey@gmail.com

Yazılı olarak yapılacak başvurularda, ilgili kişinin kimliğini tevsik eden belgelerin ibrazının ve ıslak imza bulunmasının zorunlu olduğunu bildirir, kimliği tevsik eden belge olarak sunulacak kimlik fotokopisinin ise yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz. Yazılı veya e-posta yoluyla yapılacak başvurularda konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.

KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz, KTO’ya ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi ve sonucunun bilgilendirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkının saklıdır.

Önemli Hususlar;

KTO’nun www.ktoturkey.com alan adlı internet sitesinde veya site üzerinden sunulan bazı özellikler ve hizmetler bir hesap açmanızı isteyebilir (bir oturum açma kimliği ve şifre oluşturma da dâhil). Bu durumlarda Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz ile yapılan her işlem tarafınızca yapılmış sayılır ve tarafınızı bağlar. www.ktoturkey.com web sitesinde tarafınızca yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale tarafınıza ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.

KTO tarafından verilen ve/veya verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran tarafınıza ait olduğunu, KTO tarafından sizlere verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstermeniz gerektiğini, bu şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahsa açıklayamayacağınızı ve herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin verilmemesi gerektiğini, şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımı durumunda bu kullanımın sonuçlarından tarafınızın sorumlu olduğunu, bu kapsamda ilgili hesap altında yapılan her türlü faaliyetin gizliliğini korumaktan tamamıyla tarafınızın sorumlu olduğunu; KTO’nun şifreyi kullanan kişinin kimliğini araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını bildiririz.

KTO, diğer kullanıcılarla aranızdaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, diğer kullanıcılar dahil üçüncü kişilerle gireceğiniz hukuki ilişkilerin tamamen ve kesinlikle dışındadır. KTO’nun bu kapsamda hiçbir sorumluluğu yoktur.

Hesabınıza veya şifrenize herhangi bir izinsiz erişim, kullanım ya da başka güvenlik ihlalinin varlığı halinde durumu derhal KTO’ya bildirmenizi rica ederiz. Hesap bilgilerinizi güvenli ve gizli tutmada başarısız olmanız nedeniyle oturum açma kimliğinizin, şifrenizin veya hesabınızın başkası tarafından kullanımı nedeniyle tarafınızın uğramış olduğu/uğrayacağı herhangi bir zarardan KTO sorumlu olmadığı gibi; sitenin KTO veya herhangi diğer kullanıcı veya ziyaretçi tarafından maruz kaldığı kayıplardan bizzat tarafınız sorumlu tutulabilir.

Sahibinin yazılı izni ve rızası olmadan herhangi bir zamanda başkasının oturum açma kimliğini, şifresini veya hesabını kullanamazsınız. KTO, bu yükümlülüklere uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp ve/veya hasardan sorumlu olmayacaktır ve şifre veya hesap giriş kodlarının kötüye kullanımı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

KTO, kendisinin, üyelerinin, misafirlerinin ve www.ktoturkey.com web sitesinin bilgi güvenliği için her türlü tedbiri almakla birlikte, işbu tedbirlere rağmen www.ktoturkey.com web sitesine yapılacak olası saldırılar, bilgisayar virüsleri gönderimi gibi durumlarda kişisel bilgilerin kaybolması, zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi hallerinde sorumlu olmayacaktır. www.ktoturkey.com web sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, bilgisayar virüsü, sistem arızası gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı diğer tüm zarar ve masraflardan KTO sorumlu değildir.

KTO, işbu Aydınlatma Metni ve Onay Bildirimi’nin herhangi bir hükmüne ve açıklamasına aykırı hareketi durumunda ilgili eğer üye ise ilgilinin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

KTO’nun işbu Aydınlatma Metni Ve Onay Bildirimi’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

İşbu Aydınlatma Metni Ve Onay Bildirimi ‘den kaynaklanan ihtilafların Türk Hukuku’na tabi olup İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkilidir. KTO’nun kullanıcının/ilgilinin bulunduğu ülkelerde dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlıklarda KTO’nun defter ve kayıtlarının kesin delil olacaktır.

KTO, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Aydınlatma Metni ve Onay Bildirimi kapsamında ilgiliye yapacağı tüm bildirimleri elektronik posta ya da SMS yoluyla da gönderebilir.